Ny forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrome laksefisk, og nedsenking av garn i sjøen i Møre og Romsdal

Fredrik Stadheim

Ny forskrift er fastsett og vert sett i kraft 01.06.2023.

Fire regionale forskrifter som skal hindre overbeskatning av anadrome laksefisk i sjøen i Møre og Romsdal blir frå 1. juni samla i den nye forskrifta.

Dette gjeld:

  • Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk, fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar, Møre og Romsdal
  • Forskrift om freda sone ved utløp frå kraftstasjon til sjø i Møre og Romsdal
  • Forskrift om nedsenking av garnreiskap, Møre og Romsdal
  • Forskrift om freda sone ved Dragsundet og Holmsundet, Skodje og Eide kommunar

Forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrome laksefisk og nedsenking av garn i sjøen i Møre og Romsdal - Lovdata

I Stranda kommune er saka aktuell for desse elvemunningane:

  • Langedalselva og Korsbrekkeelva
  • Strandaelva