Ope møte i Geiranger

Klikk for stort bileteTema:  RUS spesielt retta mot narkotika

FAU Geiranger skule/bhg og Geiranger Utvikling

i samarbeid med Politiet

arrangerar ope møte


 Tema:  RUS spesielt retta mot narkotika

Onsdag 4 sept. kl.18.00

Union Hotel
(Buicken, inng. Vinjeveien)
 

Vi ønsker velkommen:

*foreldre
*arbeidsgjevarar
*tilsette i skule/barnehage
*og alle andre som er opptatt av dette viktige temaet