Oppdatert informasjon - Jordskred i Ødegårdsvegen

Klikk for stort bilete 

Geolog har vore på staden og gjort sine vurderingar. Han finn at grunnen no er stabil. Politiet har oppheva evakueringa.

Det er brot på vatn- og avløpsleidninga til eit at husa som ikkje nyttast før leidinga er reparert.

 

I føremiddag gjekk det eit jordskred på nedsida av Ødegårdsvegen. Politiet har beslutta å evakuere 3 bustadhus fram til geolog har gjort ei vurdering. Kommunen er på staden og har stengt ein del av Ødegårdsvegen. Evakuerte vert tekne hand om på EPS-senter på Stranda hotell.

 

Jan Ove Tryggestad                                      Einar Lied

Ordførar                                                          Kommunalsjef plan- og utvikling

46411001                                                        46411004