Oversikt over veterinærvakt Stranda og Sykkylven veterinærvaktdistrikt 1. halvår 2023

Stranda og Sykkylven har i starten av det nye året utfordringar med å skaffe kontinuerleg veterinærvakt

Trass i stor innsats har vi ikkje klart å finne ei løysing på overgangen til tredelt vakt (til no: to-delt) i første del av 2023.

Det vert arbeidd vidare med å løyse utfordringa, både frå kommunane og veterinærane si side.

Lenka viser kven av dei to veterinærane som har vakt i perioden mars - juni (PDF, 104 kB), og kva dagar vi manglar vakt.

Telefonnummer dersom de ønskjer kontakt med Niek Schreijer er 926 20 095 og til Hanna Fredriksen 922 43 721.