Oversikt over veterinærvakt Stranda og Sykkylven veterinærvaktdistrikt 2024

Stranda og Sykkylven har i starten av det nye året utfordringar med å skaffe kontinuerleg veterinærvakt

Det vert arbeidd vidare med å løyse utfordringa, både frå kommunane og veterinærane si side.

Lenka viser kven av dei veterinærane som har vakt (PDF, 108 kB), og kva dagar vi manglar vakt. Vaktlista gjeld juni, juli og august. Lista vil bli vidareført i god tid før utlaupet av denne perioden.

Forklaring av vaktplan. (PDF, 164 kB)

Telefonnummer dersom de ønskjer kontakt med Niek Schreijer er 926 20 095, til Hanna Fredriksen 922 43 721 og til Monks & Pedersen 905 77 841