Program for 17. mai 2020

Klikk for stort bilete17. mai 2020 blir ikkje slik den brukar å vere, men Stranda kommune håper at det kan bli ein fin og minnerik dag. 
Vi ønskjer alle ei god 17. mai-feiring!

Streaming av arrangementet:

Heile det offisielle programmet vil bli filma, både det som skjer på kaiene og det som skjer om bord i båten. Det er høve til å følge med på WebTV via kommunen si heimeside og Facebookside, samt Sunnmøringen si heimeside. 

 

Ruta til bilkortesjen på Stranda tettstad:

Sløgstad, Storgata, Hevsdalsvegen, Småledbakkane, Storgjerdevegen, Ødegårdsvegen, Skaffarvegen, Movegen, Nymarkvegen, Fagerlivegen, Ødegårdsvegen, Sløgstad

 

Rekkjefølgje i kortesjen:

Politi, brannvesen, veteranbilar/AmCar (etter alder), Russen, MC, øvrige bilar

 

Kart: