Spørjeundersøking til klima- og energiplanarbeidet

Klikk for stort bilete 

Dette er spørsmål frå Sunnmøre Regionråd som vi ber deg som innbyggar å svare på.

Kjære innbyggjar, vi vil gjerne høyre kva tiltak du meinar er viktig å få realisert i di kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa. Ved å klikke på  lenka under kan du svare på nokre spørsmål og samtidig kome med forslag til tiltak som kommuna bør satse på. Frist for å svare er fra no og fram til ferien. Svara vil bli analysert og systematisert før resultatet blir publisert i august. Takk for at du bryr deg .

https://response.questback.com/sunnmreregionrdiks/bubauiugfy