Start søknadsprosessen med regionalt miljøtilskot i god tid

Klikk for stort bilete

Søknadsfristen for regionalt miljøtilskot (RMP) er 15. oktober.
Det er same frist som for produksjonstilskot (PT). Til forskjell frå PT, som har teljedato 1. oktober, så opna systemet for å kunne søke RMP allereie frå 1. august.

Import-funksjonen er deaktivert (sett ut av funksjon) for søknadsomgangen 2019. Dette vil kort og godt seie at du ikkje kan be om å få lagt inn førre søknad (2018) og berre eventuelt gjere justeringar i denne for 2019. Årsakene til dette er omfattande endringar i RMP-tiltak og korleis desse er lagt inn i fagsystemet vi nyttar (eStil-RMP). Landbruksdirektoratet har difor vedteke å deaktivere import-funksjonen for denne søknadsomgangen. Den blir skrudd på igjen frå og med søknadsomgangen 2020.

Dette betyr ein god del ekstraarbeid for mange av søkjarane. Tiltaka må teiknast inn i kart på nytt. Og det betyr at det kan vere svært fornuftig å vere tidleg ute med å starte på RMP-søknaden. Ein del søkjarar veit ein av erfaring at dei treng ekstra hjelp til slikt.

På dette grunnlag vil vi oppmode om at dei som veit dei treng hjelp til å ta kontakt med kommunen så snart råd.

Inge Bjørdal