Stranda kommune fekk løyving på 800 000 kr frå Miljø- og klimadepartementet

Båt

Prosjektet frå Stranda skal medverke til eit grønt skifte blant fjordturistbåtar. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre deler av landet med fjordturisme, skriv departementet. Stranda var einaste kommune ved sidan av Oslo som fekk støtte.

Les meir her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/20-millioner-kroner-til-lav--og-nullutslippsferger/id2523859/