Stranda kommune tilbyr ikkje vaksine frå Janssen

IKlikk for stort biletengen av legane ved Stranda legekontor skriv ut vaksina frå Janssen.

Dette blir grunngjeve med at den ikkje går inn i vaksinasjonsprogrammet og at risikoen ved å få vaksina er større enn å vente på anna vasksine (Pfizer,Moderna). Vaksina er heller ikkje anbefalt av FHI. 

Vi ber om at ein ikkje kontaktar legekontoret om denne førespurnaden.