Stranda tildelt om lag 112 000 kr i hoppid.no-midlar for 2024

Desse såkalla hoppid-no-/avklaringsmidlane har følgjande føremål:

•    medverke til målet om fleire og betre nyetableringar i Møre og Romsdal. 
•    hjelpe nyetablerarar å gjennomføre enkle, men avgjerande, aktivitetar for å avklare vidare satsing.

For å få del i desse midlane må du søkje kommunen via portalen Entreprenerdy: https://hoppid.enty.no/apply

Retningslinene for bruken av midlane finn du ved å klikke her (PDF, 2 MB)