Synfaring - Eigedomsskatt

  

Viser til kommunestyrevedtak 15/12-2021 sak 108/21 punkt 2.

Synfaringa gjeld nye tilbygg, påbygg og bygningar og vil foregå 21., 25. og 28. januar 2022.

Dette er ei utvendig synfaring, der det ikkje er nødvendig å vere til stade.
Dersom du/de ynskjer å vere til stade, ver venlig å ta kontakt med Servicekontoret.

Dersom noko er uklart, ta kontakt med Servicekontoret, Stranda kommune tlf 70 26 80 00.