Temadag – eigarskifte

Klikk for stort bilete

 

 

Tid: laurdag 11. februar

Stad: Hotell Ivar Aasen, Ørsta

Deltakaravgift: kr 495,-  som inkluderer lunsj på hotellet. Betaling direkte til hotellet ved frammøte.

Invitasjon: Sjå lenke (PDF, 187 kB)

Påmelding: innan onsdag 1. februar til:

Møre og Romsdal Bondelag
Tlf 71 20 28 90, mob/sms 41 41 88 71 
E-post: more.romsdal@bondelaget.no
Heimeside: www.bondelaget.no/moreogromsdal