Tilbod på oppgradering og vedlikehald av Geiranger kai

Geiranger kaiStranda Hamnevesen KF ber om tilbod på følgjande:

 

 

Oppgradering og vedlikehold av kaiareal i Geiranger

  • Fjerning av  tredekke ved  tidlegare ferjebru, ca 72 m2.
  • Oppsetjing  av natursteinsmur, ca 18 m2.
  • Oppfylling bak natursteinsmur, ca 100 m3
  • Pigging av 2 stk betongdragarar , ned  0,5 m, ca 11 m2
  • Saging av asfalt,  ca 25 m
  • Fjerning av asfalt, ca 400 m2
  • Avretting og klargjering av areal for asfaltering, ca 400 m2.

Arbeidet skal vere ferdigstilt innan 12.04.2017.

Tilbod sendast på e-post til inho@stranda.kommune.no

Frist  for innsending av tilbod er 15. Desember 2016.

For meir informasjon, ta kontakt med driftsleiar Inge Hole, tlf. 46 41 11 31