TV- AKSJONEN 20. OKTOBER PÅ NRK

Klikk for stort bilete 

Sjåførar og bøsseberarar på Stranda møter på Frivilligsentralen ( 2.etg. på BYRG Kompetanse AS)
mellom kl. 15.30 - 16.00. Dersom du har høve til å hjelpe til denne dagen, så er det berre å møte opp.

 

Kommunekomiteen for TV-Aksjonen
Ordførar Jan Ove Tryggestad, leiar