Utlysing av anbod for allmenn taksering av eigedomsskattegrunnlaget 2023

  

Stranda kommune har lyst ut anbod for allmenn taksering av eigedomsskattegrunnlaget 2023.

Meir informasjon på Doffin