Utlysing av anbod for bygging av Geiranger brann- og ambulansestasjon

ART arkitekter og ingeniøter  

Stranda kommune har lyst ut anbod for bygging av Geiranger brann- og ambulansestasjon.

Meir informasjon på Doffin