Varsel om jord- og flaumskredfare, oransje nivå

Klikk for stort bilete 

Til innbyggarane i Stranda kommune:

NVE varslar om store nedbørsmengder og fare for jordras.

Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger over hele området. Fra lørdag ettermiddag/kveld tar nedbøren seg opp, lokalt kan det komme opp mot 100 mm på 24t. Det er noe usikkert hvilke områder som får aller mest nedbør. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Temperaturen stiger også midlertidig som fører til at nysnøen som kom i fjellet torsdag vil smelte. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.

Kommunen ber innbyggarane være oppmerksam på å renske slukar og avløp slik at ein unngår oversvømmelse. 

Det er også meldt om kraftige vindkast, så ein oppmodar om å sikre lause gjenstandar.

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/278312?utm_source=abonner&utm_medium=sms&utm_campaign=landslide