Vasslekkasje på Stranda

 

På grunn av brot på ei vassleidning ved Hjellestien, er abonnentar frå Kjølås til Norheim utan vatn. 
Det vert arbeidd med feilen.