Vasslekkasje v/Korsbakken

Brot på vassleidning ved Korsbakken. Lekkasjen er forventa reparert til kl.12:00. Abonnentar vil bli heilt utan vatn i perioden. Luft og misfarging vil kunne førekome i etterkant, vatnet vil halde drikkevasskvalitet. 

Sjå meir detaljar og kartutsnitt her.
 

Ved spørsmål kontakt teknisk vakttelefon: 911 79 875