Vedtak om stans i nydyrking av myr vedteke i Stortinget

Klikk for stort bilete

Det vil bli gitt høve til unntak, jf.:

«– Det kan selvfølgelig være enkelttilfeller der det er behov for nydyrking for å kunne opprettholde gårdsdriften. Derfor finnes det muligheter for å søke dispensasjon, sier Ola Elvestuen.

Det kan for eksempel være aktuelt å gi dispensasjon i særskilte tilfeller hvor eieren mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord, utbygging, samferdselstiltak eller lignende. Det kan også være aktuelt å gi dispensasjon i landbruksområder der eneste dyrkingsressurs er myr, eller for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn. 

Forbud mot nydyrking av myr vil bli fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i forskrift om nydyrking».