Vidareformidling av informasjon frå Politiet i samband med Korona-pandemien

Klikk for stort bilete 

Politiet har sendt informasjon til Stranda kommune som dei ønskjer at vi spreier til bedriftene i kommunen.
Informasjonen er også av betydning for innbyggjarane generelt fordi det m.a. går på faren for datakriminalitet i samband med m.a. heimekontorløysingar.