Valdagen er måndag 11. september 2023

Kvar kan du stemme på valdagen?

På valdagen må du stemme i den kommunen du er manntalsført, det vil seie den kommunen du er folkeregisteret i per 30. juni i valåret.

 

Vallokale og opningstider på valdagen

Vallokale og opningstider på valdagen
Røystekrins Vallokale Opningstid
Liabygda Trollstova 12:00-18:00
Stranda Storfjord Kulturhus 09:00-20:00
Hellesylt Sunnylven samfunnshus 09:00-18:00
Geiranger Geiranger skule 09:00-16:00