Ordførar

Jan Ove TryggestadOrdførar Stranda kommuner er Jan Ove Tryggestad frå Senterpartiet.
Tlf. 464 11 001 eller 70 26 80 00.
E-mail: jantry@stranda.kommune.no

 

Ordføraren har kontor i Øyna 13, 3. etg, Stranda sentrum. 
Dersom du ynskjer å besøke han på kontoret, kan det vere lurt å ta kontakte på førehand via mail eller telefon. 

Varaordførar er Svein Erik Rimstad, Høgre
Tlf. 997 66 117
E-mail: sverim@stranda.kommune.no