Ordførar

Ordførar i Stranda kommuner er Einar Arve Nordang frå Høgre
Tlf. 464 11 001 eller 70 26 80 00.
E-mail: einnor@stranda.kommune.no

 

Ordføraren har kontor i Øyna 13, 4. etg, Stranda sentrum. 
Dersom du ynskjer å besøke han på kontoret, kan det vere lurt å ta kontakte på førehand via mail eller telefon. 

 

 

 

Varaordførar er Steinar Aanning, uavghengig
Tlf. 995 42 102
E-mail: steinar.aanning@stranda.kommune.no