Varsel om oppstart

Detaljregulering Hellesylt vandrerhjem

Stranda kommune vedtok oppstart i fast utval for plansaker 03.07.23 av detaljregulering Hellesylt vandrerhjem. 

Planforslaget legg til rette for vidare utvikling av eksisterande turistnæring. Plandokumenter finn du her: postinnsyn

Merknader til planarbeidet sendast til Norconsult AS ved Pernille Ibsen Lervåg, pernille.ibsen.lervag@norconsult.com

Frist for uttale er satt til 15.08.23

Artikkelliste