Søknadsfrist for barnehage og SFO er 1. mars 2024

07.02.2024 10.44

Avlastningsopphald - barn/unge

Avlastning i institusjon/bustad er eit tilbod til foreldre/føresette med store omsorgsoppgåver for barn og unge i alderen 6-18 år med nedsett funksjonsevne. 

Søknadsskjema (PDF, 332 kB)

Kontakt

Sissel Hansen
Sosialkurator
46411073