Avlastningsopphald - barn/unge

Avlastning i institusjon/bustad er eit tilbod til foreldre/føresette med store omsorgsoppgåver for barn og unge i alderen 6-18 år med nedsett funksjonsevne. 

Avlastning vert gjeve ut frå ulike behov og kan bli organisert på ulike måtar. 

Kommunen vurderer behovet for hjelp, og skal i samarbeid med foreldre/føresette avgjere om det skal gjevast avlastningstiltak. 

Søknadsskjema (PDF, 332 kB)

Kontakt

Stine Verpeide
Fagleiar
46411103