Fysioterapeut med kommunal avtale

Følgjande fysioterapeutar har driftsavtale med kommunen:

Storgata Fysioterapi – Storgata 47
Randi Farstad – tlf. 482 18 856
Fysioterapeut. Onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Fysio pilates instruktør.

Stranda Fysikalske – Sjøgata 16
Torgeir Aaland – tlf. 907 67 959
Fysioterapeut. Akupunktør (NAFO) og har mellomfag idrett (NIH).

Ove Årdal – tlf. 476 59 565
Fysioterapeut. Klassisk kinesisk akupunktur. Såletilpasning. 

Tidlegare måtte du ha tilvising frå lege for å få fysioterapi, no kan du ta direkte kontakt på oppgitte mobilnummer for avtale. Fysioterapeuten tek då ei individuell vurdering på kva behov du har for fysioterapi.