Legeteneste

Personar som oppheld seg i Stranda og som ventar på å få fastlege ved Stranda legekontor kan kontakte legekontoret direkte ved behov for naudsynt legehjelp. Dette gjeld også problemstillingar utover augeblikkeleg hjelp.

Stranda, telefonnummer 70 26 81 20

Opningstid:
Måndag til fredag kl. 08.30 - 15.00

Laboratorium: kl. 08.30 - 11.30 og kl. 12.30 - 14.00

Legevakttelefon: 116 117  (Døgnvakt)

Ved alvorleg sjukdom med behov for naudhjelp: 113

Endring av legetilbod i Geiranger og Hellesylt
Grunna stort innsparingsbehov for budsjett 2023 har kommunestyret i Stranda vedteke å legge ned utekontora i Geiranger og Hellesylt. Vedtaket i kommunestyret er gjeldande frå 1.1.2023, men tilbodet fell vekk først frå 1.2.2023. Utekontora har vore bemanna med lege og hjelpepersonell inntil ½-1 dag i veka. Tilbodet har vore verdsett av innbyggjarane i lang tid og det er beklageleg at dette no må endrast.

Pasientane i kommunen vil bli fylgt opp av sin fastlege, og vil framleis få gode legetenester i Stranda.

Videokonsultasjon
I Geiranger har vi allereie ein godt etablert legevaktsatellitt og ein har gode erfaringar for bruk av dette. Legekontoret kjem i større grad til å opne for bruk av videokonsultasjon.

Transport til Stranda legekontor
Dei som av helsemessige årsaker har rett på drosje, må ta kontakt med legekontoret for bestilling av transport før legetimen.

Manglar det rutetilbod, tek pasienten sjølv kontakt med pasientreiser for bestilling av transport.

Helsestasjon
Det vil framleis vere Helsestasjon i Geiranger. Legekontrollar og vaksinering knytt til Helsestasjonen, vert på Stranda.

Meldeteneste Stranda legekontor

Via pasientsky-appen kan du sende melding til legekontoret. Vi har ikkje opna for at du kan bestille deg time, videokonsultasjon eller resept.

Last ned appen pasientsky

Du kan også sende e-melding via www.strandalegekontor.no

Treng du akutt-time må du ringe legekontoret som før.

 

Legevakt

 

Telefon legevakt 116 117 alle dagar

 

 
Bygdelag Sunnylven og Stranda         Geiranger og Liabygda

Legevakt

Sykkylven legevakt:   Ålesund legevakt (mellombels til mars 2023:

Klokkeslett vekedagar

15:30-08:00   15:30-22:00
Klokkeslett helg/høgtid Heile døgnet   08:00-22:00
Legevakt     Ålesund legevakt:
Klokkeslett vekedagar/helg og høgtid     22:00-08:00

 

Ambulanseteneste

Det er lokalisert 1 ambulanse i Stranda, den er helie tida bemanna med 2 stk ambulansepersonell.
Og ei i Geiranger.