Legeteneste

Personar som oppheld seg i Stranda og som ventar på å få fastlege ved Stranda legekontor kan kontakte legekontoret direkte ved behov for naudsynt legehjelp. Dette gjeld også problemstillingar utover augeblikkeleg hjelp.

Stranda, telefonnummer 70 26 81 20

Opningstid:
Måndag til fredag kl. 08.30 - 15.00

Laboratorium: kl. 08.30 - 11.30 og kl. 12.30 - 14.00

Legevakttelefon: 116 117  (Døgnvakt)

 

Ved alvorleg sjukdom med behov for naudhjelp: 113

 

Legetilbod i Geiranger og Hellesylt


Stranda kommunestyre vedtok 30.08.23 å gjenopprette utekontora i Geiranger og Hellesylt kvar 14. dag ut 2023. 

Geiranger legekontor har ope onsdagar f.o.m veke 40 (4.oktober) t.o.m. veke 50. 

Hellesylt legekontor har ope tysdagar f.o.m. veke 40 (3.oktober) t.o.m. veke 50. 

 
Pasientreiser: 

Dei som av helsemessige årsaker har rett til drosje, må ta kontakt med legekontoret for bestilling av transport til legetime/time til sjukehuset i god tid før timen. 

Manglar det rutetilbod, tek pasienten sjølv kontakt med pasientreiser for bestilling av transport. 

 

Meldeteneste Stranda legekontor

Via pasientsky-appen kan du sende melding til legekontoret. Vi har ikkje opna for at du kan bestille deg time, videokonsultasjon eller resept.

Last ned appen pasientsky

Du kan også sende e-melding via www.strandalegekontor.no

Treng du akutt-time må du ringe legekontoret som før.

 

Legevakt

 

Telefon legevakt 116 117 alle dagar

 

 
Bygdelag Sunnylven og Stranda         Geiranger og Liabygda

Legevakt

Sykkylven legevakt:   Sjøholt legevakt:

Klokkeslett vekedagar

16:00-08:00   16:00-22:00
Klokkeslett helg/høgtid Heile døgnet   08:00-22:00
Legevakt     Ålesund legevakt:
Klokkeslett vekedagar/helg og høgtid     22:00-08:00

 

Ambulanseteneste

Det er lokalisert 1 ambulanse i Stranda, den er helie tida bemanna med 2 stk ambulansepersonell.
Og ei i Geiranger.