Coronavirussjukedom og smittevern

Klikk for stort bilete 

Om coronavirus (koronavirus)

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men vi regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Forhindre smitte
Vi ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende.

Vedlagt er viktig informasjon rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og personer som kommer til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt. Vi håper dere kan hjelpe til med å distribuere informasjonsmateriellet og gjøre plakatene tilgjengelig der reisende ankommer eller oppholder seg, og sende informasjonsarket direkte til ansatte som jobber i kontakt med reisende.

Det vert lagt ut informasjon fortløpande på følgande nettsider med informasjon på flerie språk:

Informasjonsmatriell
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet