Koronavirus og smittevern

God handhygene er forebyggande for smitte.

Om koronavirus

Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.
Vi ønsker å begrense smitte i norge, det betyr at det er viktig å sette i gang tiltak mot dette. 

Det er viktig å forholde seg til føringane til folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. 

Det vert lagt ut informasjon fortløpande på følgande nettsider med informasjon på flerie språk:

Informasjonsmatriell
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet

Ved mistanke om smitte er det viktig at du ikkje oppsøker legekontoret, men ringer først og avtalar tid, dette for å hindre ev. å smitte andre: Les her kva du skal gjere.  (PDF, 81 kB)