Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal vere med på styrke den frivillige innsatsen i Stranda kommune.

Frivilligsentralen skal vere ein pådrivar for frivillige tiltak og utvikle godt samarbeid mellom frivillige og offentlege etatar. Vi samarbeider med det offentlege, på dei frivillige sine premissar.

Møteplass

Frivilligsentralen skal vere ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. 

Frivilligsentralen er lokalisert i 2. etg. i bygget til BYRG kompetanse (Kyrkjegata 23), om lag 150 meter forbi bensinstasjonen Cirkle K.

Opningstid frå kl. 09:00-15:00.

 

Nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpe

Det er kun fantasien som set grenser for kva som kan gjerast frivillig.

Vil DU bruke noko av tida di saman med andre og har lyst å melde deg som frivillig, så er du hjarteleg velkomen til å ta kontakt med dagleg leiar Ragnhild Stadheim på tlf. 464 11 076.


Velkomen innom for ein prat!

Heimeside

Stranda Frivilligsentral har fått eiga nettside: stranda.frivilligsentral.no 
Lenke til Stranda Frivilligsentral sin aktivitetskalender

Facebook

Frivilligsentralen har eiga facebookside. Her finn du oppdatert informasjon om det som skjer på Frivilligsentralen. 


Lenke til sosialtenesta

Her er lenke til Sosialtenesta

Kontakt

Ragnhild Stadheim
Dagleg leiar
46411076