Treningstider i idrettshallar

Lag og organisasjonar i kommunen kan leige kommunale idrettshallar og gymsalar gratis til trening på ettermiddag og kveldstid i vekedagane. Fordeling av treningstider blir gjort av kommunen etter søknad.

Vilkår Strandahallen 

Strandahallen blir i første rekke leigd ut til trening og arrangement av idrettsleg art, og til andre arrangement av sosial og kulturell art. Kvart lag/gruppe skal ha minst ein leiar/instruktør som har ansvaret for at ordensreglane vert haldne. Sjå ordensreglar i gjeldande reglement.

Leige av Strandahallen i helg, garderobar, arrangement/stemner o.a. vert regulert av satsane som til ein kvar tid er fastsett av kommunestyret. Reglementet for utleige er vedteke av helse- og oppvekstutvalet 11.12.2013. 

 

Leigesatsar Strandahallen 01.01.2022

Strandahallen - reglement for utleige (DOC, 39 kB)

 

Søknad om treningstider 

For faste treningstider på ettermiddag og kveldstid, er det søknadsfrist 1. september. Frå hausten 2020 blir treningstider fordelt for heile skuleåret. 

Søknad om faste treningstider i Strandahallen og/eller gymsalen på Ringstad skule gjerast via eiget skjema. For leige av andre gymsalar i kommunen, ta direkte kontakt med skulen. 

Covid-19: Smitteverntiltak kan bli påkrevd. Alle særforbunda har utarbeida smittevernrettleiarar som idrettslaga må forhalde seg til (sjå lenke til idrettsforbundet si informasjonsside). Idrettslaga er ansvarlege for å sikre at trenarane og spelarane er kjend med tiltaka som gjeld for sin idrett. 

 

Kontaktinformasjon

For bruk av Strandahallen i helg eller ved andre spørsmål, ta kontakt med einingsleiar kultur og fritid Elisabeth A. Opsvik på tlf. 464 11 054 eller per e-post eliops@stranda.kommune.no.