Geiranger barnehage

Geiranger Barnehage er ein del av den sjølvstendige eininga som vert kalla Geiranger skule og barnehage. 

Barnehagen er ein einavdelings barnehage med 6 ulike plasstilbod. Barnehagen har eigen styrar som administrativt er underlagt rektor ved skulen. I tillegg til styrar er det 3 assistentar, til saman 3,4 stillingar. Barnehagen starta i 1989 som familiebarnehage. Etter knapt eit år vart den omgjort til vanleg barnehage og hadde lokale i ein kommunal bolig. Barnehagen flytta inn i nye lokale ved skulen i 1996.

Barnehagen deler uteområde, gym.sal, bibliotek og personalavdeling med skulen.

Kontakt

Geiranger skule og barnehage
Einingsleiar Joachim Fiskerstrand Røbekk
46411114

Adresse

Adresse:
Maråkvegen 54
6216 Geiranger