Geiranger barnehage

Geiranger Barnehage er ein del av den sjølvstendige eininga som vert kalla Geiranger skule og barnehage. 

Barnehagen er ein einavdelings barnehage med 6 ulike plasstilbod. Barnehagen har eigen styrar som administrativt er underlagt rektor ved skulen. I tillegg til styrar er det 3 assistentar, til saman 3,4 stillingar. Barnehagen starta i 1989 som familiebarnehage. Etter knapt eit år vart den omgjort til vanleg barnehage og hadde lokale i ein kommunal bolig. Barnehagen flytta inn i nye lokale ved skulen i 1996.

Barnehagen deler uteområde, gym.sal, bibliotek og personalavdeling med skulen.

Kontakt

Geiranger skule og barnehage
Einingsleiar Tove Gjerde
46 41 11 14
Astrid Maråk Knivsflå
Barnehagestyrar
464 11 117

Kontaktinfo

Planleggingsdager 2015/2016: 14. - 15. august, 28. november, 16. januar, 15. mai

Adresse:
Maråkvegen 54
6216 Geiranger

Adresse

Planleggingsdager 2015/2016: 14. - 15. august, 28. november, 16. januar, 15. mai

Adresse:
Maråkvegen 54
6216 Geiranger

Åpningstider

Planleggingsdager 2015/2016: 14. - 15. august, 28. november, 16. januar, 15. mai

Adresse:
Maråkvegen 54
6216 Geiranger

Kart