Helstad barnehage

Klikk for stort bilete Helstad barnehage er ein kommunal barnehage som ligg i Strandadalen to minutt i frå Svemorka industriområdet.

 

Barnehagen vart bygd 1994. Tidligare var her også skule, den vart nedlagt i 2012. Dette har ført til at barnehagen har fått heile uteområdet og bygget til eige bruk. Vi har med andre ord mykje plass og boltre oss på, både med stort uteområdet, ballbinge og gymsal i underetasjen.

Barnehagen vår har  i dag ca.40 plassar som er fordelt på to avdelingar.

Raudrevane (småbarn) og Blårevane (storbarn). Alder på barna er frå ca.11mnd - 6 år.

Barnehagen leiger også eit utmarksområde som vi kan gå til eller trille når dei minste er med. Dette området kallar vi for ”Lempen”. Her har vi gapahuk, grue, benkar og bord. Dette er ein fantastisk naturleikeplass for store og små i barnehagen.

Barnehagen er open frå 06.45 – 16.00 måndag-fredag

Kontakt

Helstad barnehage
Einingleiar Susan Helsem
46 41 11 30

Adresse

Adresse:
Dalevegen 681
6200 Stranda

Avdelingar:
Raudrevar tlf. 464 11 133
Blårevar tlf. 464 11 056