Geiranger skule

Geiranger skule er ein del av den sjølvstendige eininga kalla Geiranger skule og barnehage. Skulen er ein kombinert barne- og ungdomsskule med todelt barnetrinn og udelt ungdomstrinn.

Kontakt

Geiranger skule og barnehage
Einingsleiar Joachim Fiskerstrand Røbekk
46411114
Joachim Fiskerstrand Røbekk
Einingsleiar
46411179

Adresse

Adresse:
Maråkvegen 54
6216 Geiranger