Geiranger skule

 

Geiranger skule er ein del av den sjølvstendige eininga kalla Geiranger skule og barnehage. Skulen er ein kombinert barne- og ungdomsskule med todelt barnetrinn og udelt ungdomstrinn.

Kontakt

Geiranger skule og barnehage
Einingsleiar Tove Gjerde
46411114
Tove Gjerde
Einingsleiar
46411114

Adresse

Adresse:
Maråkvegen 54
6216 Geiranger