Ringstad skule

Publisert av Intraadministrator. Sist endra 14.07.2016

Skulen er ein fulldelt barneskule med 1–7. klasse. Den ligg i Stranda tettstad og har i skuleåret 284 elevar.

Ringstad skule er ei sjølvstendig driftseining i kommunen og skulen har i tillegg tilbod om skulefritidsordning til barn frå 1-4. klasse.

Kontakt

Ringstad skule
Einingsleiar Bjørn Helge Nygård
Bjørn Helge Nygård
Einingsleiar

Adresse

Postadresse:
Postboks 108
6200 Stranda

Besøksadresse:
Bygdavegen 7
6200 Stranda