Ringstad skule

Skulen er ein fulldelt barneskule med 1–7. klasse. Den ligg i Stranda tettstad og har i skuleåret 284 elevar.

Ringstad skule er ei sjølvstendig driftseining i kommunen og skulen har i tillegg tilbod om skulefritidsordning til barn frå 1-4. klasse.

Lenke til Ringstad skule si nettside

Kontakt

Agnes Havnen
Einingsleiar
46411106
Sunniva Tørrissen
Inspektør Ringstad skule
46411108
Tor Inge Hjelle
Inspektør Ringstad skule
46411107

Adresse

Postadresse:
Postboks 108
6200 Stranda

Besøksadresse:
Bygdavegen 7
6200 Stranda