Sunnylven skule

Sunnylven skule er ei sjølvstendig driftseining i kommunen. Skulen er ein kombinert barne- og ungdomsskule med firedelt barnetrinn og todelt ungdomstrinn. Eininga har tilbod om SFO.

Skulen vart teken i bruk i 1973. I 1997 vart skulen påbygd for å ta imot 6-åringane. I tillegg til areal for 6-åringane/SFO, fekk vi då bygt nytt skulekjøkken og mediatek.

Kontakt

Sunnylven skule
Einingsleiar Liv Norunn Langeland Runde
46411124
Liv Norunn Langeland Runde
Einingsleiar
46411124

Adresse

Adresse:
Hellesyltvegen 56
6218 Hellesylt