Søknadsfrist for barnehage og SFO er 1. mars 2024

07.02.2024 10.44

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for framandspråklege vaksne

 

Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring gir opplæring i norsk og samfunnsfag for framandspråklege vaksne med rett og plikt til opplæring. Behovet til deltakarane med rett og plikt vil avgjere kva nivå norskopplæringa vert lagt opp til  – opplæring for nybegynnarar eller for vidarekomne. Oppstart første semester er ved skulestart i august, og andre semester startar siste halvdel januar.

Du kan melde deg på her.

Dersom det er behov for opplæring for personar utan rett til opplæring(arbeidsinnvandring m.fl.), så vil ein prøve å leggje til rette for det så langt det let seg gjere. 

Godkjend opplæringsstad

I Stranda kommune er det berre Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring som er godkjend opplæringsstad.

Ta kontakt med Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring om du har spørsmål:

Rektor: Paul Ivar Pedersen

tlf. 464 11 100   -   paupe31@stranda.kommune.no 

Undervisningsinspektør: Elisabeth Vågsæter

tlf. 464 11 101   -   eliva21@stranda.kommune.no     

Rådgjevar: Kalle Hjelle

tlf. 464 11 103   -   karhj07@stranda.kommune.no

Telefon(kontor): 464 11 102 

Telefon(lærarrom): 464 11 104

Postadresse: Hevsdalsvegen 50, 6200 Stranda  

Fakturaadresse: Stranda kommune-fakturamottak-Øyna 13-6200 Stranda

Adresse

Adresse:
Hevsdalsvegen 50
6200 Stranda