Hjelpemiddel

Kven kan få tilbod? 

Dersom du opplever vanskar med å meistre kvardagen på grunn av funksjonstap kan du ha rett til hjelpemiddel frå NAV. Ved varig behov(over to år) kan ergoterapeut, fysioterapeut eller hjelpemiddelansvarlig bistå deg i å søke om det hjelpemiddelet du trenger. Dette kan vere hjelpemiddel til bruk i heimen, skule, arbeidsplass. Har du behov for små hjelpemidler som ikkje er ein del av sortimentet til hjelpemiddelsentralen, kan du få hjelp til å søke om eit økonomisk tilskudd frå NAV.  

Ta kontakt med ergoterapeut, fysioterapeut eller hjelpemiddelansvarlig for å få kartlagt ditt behov, slik at de saman kan finne løysinga som vil passe deg best.  

Er behovet ditt for hjelpemiddel kortvarig, har kommunen kommunalt lager.  
 

Kommunalt lager har blant anna: 

Toalettforhøgar 
Dusjkrakk/ dusjstol
Rullator
Manuell rullestol 
Har du behov for krykker kan du kjøpe dette på legekontoret

Synskontakt- og hørselskontakt: Rebecca Ringdal - ergoterapeut – sjå kontaktinfo på sida

 

Kva kostar det? 

Tenesta er gratis. 

 

Levering og henting av hjelpemiddel 

Alle hjelpemiddel blir levert til Stranda omsorgssenter. Hjelpemiddelansvarlig eller ressurspersonar i kommunen kjører så  ut hjelpemiddelet og monterar opp ved behov. 

 

Innlevering 

Har du ikkje behov for hjelpemiddelet lenger, skal du enten levere det til Stranda omsorgssenter, eller kontakte hjelpemiddelansvarlig for avtale om henting. Dette gjelder større hjelpemidler. 

Kontakt

Rebecca Ringdal
Ergoterapeut
46411077
Lars Roald Myklebust
Servicemedarbeidar
46411051