Stranda distrikt

Under eininga Stranda distrikt ligg Stranda omsorgssenter med følgjande avdelingar:
Sjukeheimen (5 bugrupper) 
Heimetenestene, inkludert Liabygda, Dalane og Egga omsorgsbustader
Solbakken omsorgsbustader
Dagsenteret
Houvdkjøkken
Hjelpemiddel

 

Stranda omsorgssenter
Avdeling sjukeheimen

Sjukeheimen har 38 institusjonsrom.
Avdeling for somatikk har 14 plassar fordelt på 2 bugrupper, avdeling "Skageflå" og "Skura". 
Avdeling for demens har 16 plassar fordelt på 2 bugrupper, avdeling "Mona" og "Ura".  
Avdeling for korttid og rehabilitering har 8 plassar, avdeling "Låna". Ei av desse er reservert til akutt plass, kalt KAD-rom (kommunal akutt døgnplass).

 

Avdeling heimetenestene

Under heimetenestene ligg heimesjukepleie i Stranda tettstad og Liabygda. 
Dalane ubemanna omsorgsbustadar består av 8 leilegheiter med eigen balkong. Bustadane har inngang frå hovudinngangen til omsorgssenteret.
Egga ubemanna omsorgsbustader er 2 leilegheiter som er kopla direkte til avdeling Låna. Bustadane har eigen inngang. I tillegg er der 1 frittståande bustad tilknytta omsorgssenteret.
Liabygda omsorgsbustadar ligg i Langemyrvegen 10 og består av 7 leilegheiter; 2 doble og 5 enkle. Dette er ubemanna omsorgsbustadar.

 

Avdeling Solbakken omsorgsbustadar

Solbakken omsorgsbustadar ligg i Movegen 71 og består av 21 leilegheiter; 6 doble og 15 enkle. Dette er omsorgsbustadar med heildøgns bemanning. 

 

Dagsenter

Dagsenteret er eit tilbod til heimebuande eldre og til personar med demens. Det vert lagt vekt på godt samvær gjennom aktivitet, tryggleik og trivsel. 

 

Hovudkjøkken

Kjøkkenet er plassert sentralt i omsorgssenteret og er  hovudkjøkken for produksjon av mat etter kok/kjøl metoden for heile kommunen.

 

Hjelpemiddel

Hjelpemiddelansvarleg for kommunen er tilsett i Stranda distrikt og det er frå lageret vårt i Nymarkvegen 58 utlevering/innlevering skjer etter avtale med hjelpemiddelansvarleg. 

 

Søknadsskjema og saksgang

For å søkje på tenester knytt til Stranda distrikt må ein bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstenester. (PDF, 332 kB)

Du får også skjemaet ved den enkelte eininga eller ved servicekontoret i Stranda kommune

Skriftleg søknad skal sendast til:
Tildelingsnemnda i Stranda kommune
Nymarkvegen 58
6200 Stranda

Det er viktig at søknaden er signert for at vi kan behandle den.

Søknadane vert behandla i Tildelingsnemnda som har møte ein gong i månaden.

Prisar for omsorgstenester, omsorgsbustad og andre tenester finn du her. (PDF, 732 kB)

 

Kontakt

Nedanfor finn du telefonnummer til leiarar og avdelingar ved Stranda distrikt.
Vi gjer merksam på at einingsleiar og fagleiarar har arbeidstid måndag til fredag kl. 08:00 til 15:30.
Avdelingane har døgnopen telefon. Vakttelefonen til heimetenesta er tilgjengeleg heile døgnet.

Avdelingar

 

Liv Skarbø Gjærde

Einingsleiar

46411180

liv.skarbo.gjerde@stranda.kommune.no

 

Hannah Velle

Fagleiar, sjukeheimen (langtid)

93098969

hanvel@stranda.kommune.no

 

 

Avdeling Mona

46411153

 

 

 

Avdeling Ura

46411154

 

 

 

Avdeling Skura

46411152

 

 

 

Avdeling Skageflå

46411168

 

 

Marita Solli

Fagleiar, sjukeheimen

(korttid)

46411448

82marsol@stranda.kommune.no

 

 

Avdeling Låna

46411151

 

 

Vakttelefon heimetenesta

 

46411161

hsp@stranda.kommune.no

 

Astrid Helene Ringdal

Fagleiar, heimetenesta Stranda og Liabygda, Solbakken
HTF (heimetenester til yngre med funksjonsnedsettingar) og dagsenteret.

46411156

82astrin@stranda.kommune.no 

 

Monja Svorkås Skogseth

Kontaktperson praktisk bistand/heimehjelp

46411157

monja.skogseth@stranda.kommune.no

 
  Liabygda omsorgsbustadar 46411171    

Laila Helstad

Dagleg leiar, Dagsenteret

46411169

Laila.helstad@stranda.kommune.no

 

 

Solbakken omsorgsbustader

46411177
46411178

Movegen 71
6200 Stranda

 

Hilde Rosenvinge

Fagleiar, hovudkjøkken

46411160

himo@stranda.kommune.no

 

Sidsel Langelo

Turnusleiar, Stranda distrikt

46411057

sila@stranda.kommune.no

 
Reidun Flydal Kreftsjukepleiar 46411141 reifly@stranda.kommune.no   

Lars Roald Myklebust

Servicemedarbeidar på hjelpemiddel

46411051

lars.roald.myklebust@stranda.kommune.no

 

Adresse

Adresse:
Nymarkvegen 58
6200 Stranda