Sunnylven distrikt

Sunnylven omsorgssenter

Sunnylven omsorgssenter ligger vakkert til nede ved Sunnylvsfjorden i sentrum av Hellesylt.

 

Avdeling for Omsorgsbustadar

Omsorgsbustadane består av 20 bueiningar der 3 er delvis frittståande og har egen inngang. Dei andre har inngang frå hovudinngangen til omsorgssenteret. Omsorgsbustadane er av ulik størrelse og har eigen balkong.

 

Avdeling for heimeteneste

Heimetenestene består av heimesjukepleie og praktisk bistand.

 

Omsorgsbustader

1. etg.  464 11 184
2. etg. 464 11 181
3. etg.  464 11 182
Heimehjelp 464 11 185

 

 

Søknadsskjema og saksgang

For å søkje på tenester knytt til Sunnylven distrikt må ein bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstenester  (PDF, 332 kB)

i Stranda kommune.

Skriftlig søknad skal sendast til:       
Tildelingsnemda i Stranda kommune
Nymarkvegen 58
6200 Stranda 

Det er viktig at søknad er signert av søkar for at vi skal behandle den.

Søknadar om omsorgsbustadar og sjukeheimsplass blir behandla i Tildelingsnemda som har møte ein gong pr månad. Søknad om heimetenestar blir vurdert av distriktet. 

Kontakt

Anne Lise Lødøen Helset
Fagleiar
46411183
Liv Skarbø Gjerde
Einingsleiar
46411180

Adresse

Adresse: 
Hellesyltvegen 17
6218 Hellesylt