Kunngjering: Oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale for Fausadalen hytteområde.

I samsvar med plan-og bygningsloven 27.juni 2008 nr.71 §17-4 fyrste ledd, varslar Stranda kommune at vi startar opp forhandlingar med grunneigarar av Fausadalen hytteområde.

Utbyggingsavtalen vil i hovudsak omhandle opparbeiding/etablering av parkeringsplassar, asfaltering, tekniske anlegg og andre fellesanlegg.

Den framforhandla utbyggingsavtalen vil bli lagt ut til offentleg ettersyn før den vert lagt fram for politisk handsaming.


Innspel til forhandlinga kan sendast til:

  • E-post: post@stranda.kommune.no 
  • Postadresse: Øyna 13, 6200 Stranda
  • Merk innspel: Utbyggingsavtale Fausadalen hytteområde, sak 23/1965

Kontaktperson ved spørsmål: Inge Hole, e-post: inge.hole@stranda.kommune.no

Detaljregulering Fausadalen hyttefelt ligg ute til andre gongs offentleg høyring med frist for innspel 08.12.23. Meir om dette finn du i denne lenka: Offentleg utlegg

Plandokumenta finn ein ved å trykke på denne lenka: Plandokument