Norskkurs hausten 2021

Klikk for stort bilete 

Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring gir opplæring i norsk og samfunnsfag for framandspråklege vaksne med rett og plikt til opplæring. Behovet til deltakarane med rett og plikt vil avgjere kva nivå norskopplæringa vert lagt opp til  – opplæring for nybegynnarar eller for vidarekomne. Oppstart første semester er ved skulestart i august, og andre semester startar siste halvdel januar.

Les her for meir informasjon