Helsestasjon for ungdom

HFU er eit lavterskeltilbod i tillegg til skulehelsetenesta. Her møter du helsesekretær og lege. Du kan ta kontakt på HFU om fysisk- og mental helse, eller om du har andre spørsmål knytta til din livssituasjon. Du får hjelp og rettleiing om prevensjon, graviditet, seksuelt overførbare sjukdomar, seksualitet, psykiske og sosiale problem, vold og overgrep og bruk av alkohol, tobakk og narkotika.

HFU er open torsdagar i skuleåret frå kl 13:30 – 15.30   

HFU er på helsestasjonen i Øynasenteret, 1. etasje,  inngang legekontoret. Du må grunna Covid-19 vente ute til helsepersonell kjem å henta deg. Sei du skal på HFU og om du har hatt forkjølelsessymptom eller feber dei siste dagar.

HFU er eit gratis tilbod for gutar og jenter mellom 13-20 år. Du må bestille time på førehand til tlf. nr. 464 11 047.

Du er velkomen til å ta kontakt uansett kva som opptek deg! Husk, vi har taushetsplikt!

 

Nyttige telefonar og lenker:

.
Alarmtelefon for barn og unge     116 111 (1500 – 0800. Døgnopen, også  helger og på heilagdagar)
Ungdomstelefonen 400 00 777 (Søndag – torsdag kl: 18:00 – 22:00)
Mental helse hjelpetelefon          116 123  (Døgnopen)
Kirkens SOS                                    

224 00 040  (Døgnopen)

 

http://www.helsedirektoratet.no/

http://www.ung.no/

https://ungdomstelefonen.no/

http://www.sexogsamfunn.no/

http://www.slettmeg.no/

Kontakt

Ragnhild Alvik
Helsesjukepleiar
46411103