Jordmor

Jordmor Stine Hole er tilsett i 60% stilling og arbeider tirsdag, onsdag og fredag.
 

Gravid?
Det er anbefalt å ta kontakt med jordmor så snart du veit du er gravid. Då vil du få time for ein tidleg samtale etter retningsliner for svangerskapsomsorga.  Denne samtalen inneheld desse tema:

 • Informasjon og kartlegging av ditt behov for oppfølging i svangerskapet
 • Gjennomgang og utfylling av helsekort for gravide
 • Fysiske og psykiske endringar i svangerskapet
 • Fosterutvikling i 1. trimester
 • Fysisk helse og aktivitet
 • Kosthald og behov for kosttilskot
 • Legemiddel
 • Psykisk helse
 • Erfaringar med vold og seksuelle overgrep
 • Erfaring med røyk og snus. Alkohol og illegale rusmiddel

Du kan sjølv velje om du vil gå til jordmor eller lege for svangerskapskontrollar og etterkontroll.

Partnar er velkomen til å vere med på svangerskapskontrollane.

Tilbod frå jordmortenesta:

 • Svangerskapskontrollar og oppfølging av gravide i samarbeid med legetenesta
 • Samtale, råd og veiledning om sentrale tema innen kvinnehelse, livsstil og graviditet.
 • Henvisning til ultralyd, og anna oppfølging i spesialisthelstenesta ved behov.
 • Forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre.
 • Tidleg heimebesøk av jordmor etter fødsel. 1-3 dg etter heimkomst.
 • Ivaretaking av familien i samarbeid med helsestasjonen.
 • Prevensjonsveiledning og administrering av alle typer prevensjon til alle kvinner over 16 år.
 • Samtale om seksualitet, seksuell helse og abort.
 • Planlegg du å bli gravid? Førsamtale.

 

Nyttige telefonnummer og lenker:

Jordmor: 46411080

Fødeavdeling Ålesund: 70 10 59 40

Fødeavdeling Volda: 70 05 83 61

Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen

http://www.fhi.no/

http://www.helsenorge.no/gravid

http://www.sexogsamfunn.no/

http://ammehjelpen.no/

http://matportalen.no/

https://www.nav.no/Forsiden

https://www.landsforeningen1001dager.no/

https://nhi.no/graviditetsoraklet/

https://kjennliv.no/

https://program.changetech.no/ChangeTech5r.html?Mode=Trial&P=6X8LNT

https://www.amathea.no/

https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/temafilmer-for-samtale-med-blivende-og-nybakte-foreldre

https://www.tryggmammamedisin.no/

Kontakt

Stine Hole
Jordmor
46411080