Bibliotektenesta

 Stranda folkebibliotek har hovudbibliotek i Stranda tettstad og filial i Geiranger.

Biblioteket kan tilby

 • Barneavdeling med bøker, lydbøker, teikneseriar og blad
 • Eldre og nyare skjønnlitteratur
 • Variert samling av faglitteratur
 • Lokalhistorisk samling
 • Bøker med storskrift for svaksynte
 • Informasjon frå stat, fylke og kommune
 • Aviser og tidsskrift
 • DVD-filmar for barn og vaksne
 • Lydbøker og E-bøker
 • Språkkurs på fleire språk
 • Publikums-PC'ar og trådlaust nettverk
 • Utskrift- og kopieringsteneste 
 • Digitale teneste 

 

Bestilling av bøker

Det er mogleg å søkje og bestille frå hovudbibliotekets samling: https://samsok.no/cgi-bin/samsok-mr  eller ved å sende oss ein e-post: folkebiblioteket@stranda.kommune.no .

Bestilte bøker må hentast innan ei veke. Fyll ut bestillinga med så mange opplysningar som mogleg (telefonnr. og e-post). Sei frå om du ønskjer reservering. 

NB! Det kan vere lurt å ringe/sende e-post for sikkerheits skuld før boka vert henta, fordi ho kan bli utlånt før bestilling vert behandla eller at boka ikkje er på plass.

 

Vilkår

Alle som har fast adresse kan få lånekort. Meld straks frå om flytting eller tap av lånekort. Om du lar andre nytte lånekortet ditt er det korteigar som er ansvarleg for lånet. Meir informasjon om vilkår finn du i lånereglane (DOC, 41 kB)

 

Lånetid

Bøker, lydbøker, tidsskrift: 4 veker
DVD: 1 veke

 

Digitale teneste

Vi kan tilby ulike digitale teste som lesekroken, filmbib, bookbites, nlb, helsebiblioteket, lovdata pro, verdensbiblioteket, dfb, nasjonalbiblioteket, lokalaviser, boksøk og Bookbites.

 

Oppdatert informasjon 

Du vil finne oppdatert informasjon om opningstider, arrangement og anna på våre facebooksider. 

Stranda: https://www.facebook.com/stranda.folkebibliotek/ 

Geiranger: https://www.facebook.com/Biblioteket-i-Geiranger-314314872306652  

 

Opningstider Stranda folkebibliotek

Måndag og torsdag 12:00-18:00

Tysdag, onsdag og fredag 14:00-16:00

 

Opningstider Geiranger filial

Onsdag 9:00-11:00, 14:30-17:30

Kontakt

Stranda folkebibliotek
Einingsleiar Elisabeth A. Opsvik
464 11 050
Elisabeth A. Opsvik
Einingsleiar kultur
464 11 054