Bibliotektenesta

 Stranda folkebibliotek har hovudbibliotek i Stranda tettstad og filial i Geiranger.

Biblioteket kan tilby

 • Eldre og nyare skjønnlitteratur
 • Variert samling av faglitteratur
 • Informasjon frå stat, fylke og kommune
 • Aviser og tidsskrift
 • DVD-filmar for barn og vaksne
 • Lydbøker og E-bøker
 • Bøker med storskrift for svaksynte
 • CD-plater
 • Språkkurs på fleire språk
 • Lokalhistorisk samling
 • Barneavdeling med bøker, lydbøker, teikneseriar og blad
 • Publikums-PC'ar og trådlaust nettverk

 

Bestilling av bøker

Det er mogleg å søkje og bestille frå hovudbibliotekets samling, sjå under biblioteket si heimeside www.mrbiblioteket.no/stranda.

Bestilte bøker må hentast innan ei veke. Fyll ut bestillinga med så mange opplysningar som mogleg (telefonnr. og e-post). Sei frå om du ønskjer reservering. 

NB! Det kan vere lurt å ringe/sende e-post for sikkerheits skuld før boka vert henta, fordi ho kan bli utlånt før bestilling vert behandla eller at boka ikkje er på plass.

 

Vilkår

Alle som har fast adresse kan få lånekort. Meld straks frå om flytting eller tap av lånekort. Om du lar andre nytte lånekortet ditt er det korteigar som er ansvarleg for lånet.

 

Lånetid

Bøker, lydbøker, CD, tidsskrift: 4 veker
DVD: 1 veke
Språkkurs: 8 veker

 

Kontakt

Stranda folkebibliotet
464 11 050
Elisabeth A. Opsvik
Einingsleiar kultur
46411054