Bibliotekteneste

 

Stranda folkebibliotek har hovudbibliotek i Stranda tettstad og filial i Geiranger.

Det er no mogleg å søkje og bestille frå hovudbibliotekets samling, sjå under biblioteket si heimeside www.mrbiblioteket.no/stranda

Bestilte bøker må hentast innan ei veke. Fyll ut bestillinga med så mange opplysningar som mogleg (telefonnr. og e-post). Sei frå om du ønskjer reservering.
NB! Det kan vere lurt å ringe/maile for sikkerheits skuld før boka vert henta fordi ho kan bli utlånt før bestilling vert behandla eller at boka ikkje er på plass.

Biblioteket kan tilby:

Eldre og nyare skjønnlitteratur
Variert samling av faglitteratur
Informasjon frå stat, fylke og kommune
Aviser og tidsskrift
DVD og videofilmar for barn og vaksne
Lydbøker og E-bøker
Bøker med storskrift for svaksynte
CD-plater
Språkkurs på fleire språk
Lokalhistorisk samling
Barneavd. med bøker, lydbøker, teikneseriar og blad
Publikums-PC'ar og trådlaust nettverk

Vilkår

Alle som har fast adresse kan få lånekort. Meld straks frå om flytting eller tap av lånekort.
Om du lar andre nytte lånekortet ditt er det korteigar som er ansvarleg for lånet.

Lånetid

Bøker, lydbøker, cd, tidsskrift: 4 veker
DVD/video: 1 veke
Språkkurs: 8 veker

 

Kontakt

Stranda folkebibliotet
Biblioteksjef Marianne Omenås
464 11 050
Marianne Bakke Omenås
Einingsleiar
464 11 054