Sal og skjenkeløyve

Den som vil selje og/eller skjenke alkoholhaldig drikke må ha løyve til dette frå kommunen.

I Stranda vert ordinære løyve gjeve av kommunestyret etter tilråding frå fagutvalet (helse,- oppvekst og kulturutvalet), medan rådmannen har fullmakt til å dele ut ambulerande løyve og løyve for eit enkelt høve.

Det er kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner som regulerer kommunen sin løyvepolitikk.

Søk elektronisk her