Sal og skjenkeløyve

Den som vil selje og/eller skjenke alkoholhaldig drikke må ha løyve til dette frå kommunen.

I Stranda vert ordinære løyve gjeve av kommunestyret etter tilråding frrå fagutvalet (helse,- oppvekst og kulturutvalet), medan rådmannen har fullmakt til å dele ut ambulerande løyve og løyve for eit enkelt høve.

Det er kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner som regulerer kommunen sin løyvepolitikk.

Søk elektronisk her


Regelverk
Alkoholpolitiske retningsliner  (PDF, 286 kB)
Alkohollova
Forskrift for opningstider