Serveringsløyve

Den/dei som driv serveringsverksemd må ha løyve gitt av kommunen.
Løyve vert gitt den som driv serveringsstaden.

Planlegg du å starte ein stad der det vert servert mat eller drikke, må du ha serveringsløyve. I nokre få tilfeller treng du ikkje serveringløyve.

Dagleg leiar ved staden må ha bestått etablererprøva for å kunne søkje om serveringsløyve. Løyvet vert gitt til selskapet som eig staden.

Serveringsstaden skal ha ein styrar som har det reelle ansvar for den daglege drifta av serveringsstaden, og serveringsstaden sin styrar må ha gjennomført etablerarprøven.

 

Søk elektronisk her

 

Regelverk:
Lov om serveringsvirksomheit
Melding til Mattilsynet
Forskrift for opningstider