Torghandel

 

Torghandlar skal sette seg inn i og følgje Reglement for torghandel i Stranda kommune.
Ein gjer særskilt merksam på ordensreglement i § 7-12.
Ved sal av næringsmiddel kan kommunen krevje kopi av meldeskjema til Mattilsynet.
Du kan søkje om torgplass her