Lover og forskrifter

 Her finn du linker til diverse lover og forskrifter.

 Lover.
Jordlov
Odelslov
Konsesjonslov

Forskrifter:
Spreiing av husdyrgjødsel:
 
 

Kontakt

Inge Bjørdal
Næringssjef
464 11 023

Kart