Om landbrukseigedommen

Her finn du informsjon om
-Konsesjon
-Frådeling
-Eigarskifte
-Jordleige
-(Ny)dyrking
-Naturskadeerstatning

Publisert av Eldar. Sist endra 11.11.2016

Kontakt

Inge Bjørdal
Næringssjef

Kart