Om landbrukseigedommen

Her finn du informsjon om
-Konsesjon
-Frådeling
-Eigarskifte
-Jordleige
-(Ny)dyrking
-Naturskadeerstatning

Kontakt

Inge Bjørdal
Næringssjef
464 11 023

Kart